al. Wojciecha Korfantego 2/528 Katowice, 40-004
Zadzwoń do nas+48 513 100 589

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez witrynę INWESTUJWGRUZJI.PL [1] (dalej zwana Stroną WWW),
prowadzona pod adresem https://inwestujwgruzji.pl [2] (dalej zwanym Witryną) przez firmę Positano Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Bobrecka 25, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-266-28-99, REGON: 243227020. Strona WWW inwestujwgruzji.pl [3] dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz dokonywania zakupów. Sklep podejmuje wszelkie niezbędne działania w tym celu.

JAKIE DANE ZBIERA INWESTUJWGRUZJI.PL [3] W SPOSÓB AUTOMATYCZNY PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY?

Strona WWW nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach s podczas samego korzystania z Witryny. Pliki s to małe pliki tekstowe wysyłane przez Stronę WWW i przechowywane na Państwa komputerze, które zawierają pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Strony WWW. Pliki wykorzystywane są przez Stronę WWW w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu kontaktowego, np. w celu zapamiętywania wpisywanych informacji. Pliki s wykorzystywane przez Stronę WWW mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki s są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki s są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików s lub usunąć stałe pliki s, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Obok plików s Strona WWW może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in [4]. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w s, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

JAKIE DANE ZBIERA STRONA WWW PODCZAS WYSYŁANIA DANYCH KONTAKTOWYCH?

Strona WWW będzie od Państwa zbieraał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji w przypadku dokonywania procesu kontaktu: imię,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

W celu realizacji procesu kontaktu Strona WWW może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy obsługujące Callpage, podmioty zarządzające narzędziami marketingowymi. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

ŚRODKI TECHNICZNE I PAŃSTWA OBOWIĄZKI

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@inwestujwgruzji.pl

INNE STRONY INTERNETOWE

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Strona WWW nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

PYTANIA I ZASTRZEŻENIA

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: biuro@inwestujwgruzji.pl

POLITYKA RODO

Drogi użytkowniku,

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Positano Sp. z o.o., NIP 548-26-62-899, Cieszyn 43-400, ul. Bobrecka 25

2.    Kontakt: 513-100-589 lub adresem e-mail: biuro@inwestujwgruzji.pl.
Informuję, iż:
a.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, w celu wykonywania Usług.

b.   Dane osobowe Pana/Panią oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania powierzonego zlecenia,

c.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.

3.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania oraz organy administracji publicznej celem realizacji zadań wynikających z Umowy Powierzenia. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu upływu terminu według wymogów odrębnych ustaw (podatkowych, ubezpieczeń społecznych).

4.    Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (art. 15,16 i 17).

5.    Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.    Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy o wykonanie usług. Konsekwencją nie podania Pana/Pani danych osobowych będzie brak możliwości jej wykonywania.

7.    Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

8.    Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Jesteśmy profesjonalnym partnerem gruzińskich deweloperów.

Nieruchomości wakacyjne w Gruzji to nasza specjalność. Z nami każdy inwestor odnajdzie ofertę dla siebie.

NewsletterPositano Sp. z o.o. © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone | KRS: 0000457038

Translate »